Welkom op het leden gedeelte.
Ga naar de baanwebsite »

Handicartcommissie

 

Samenstelling: zie Bestuur en Commissies       

  ← Stuur de Handicartcommissie een mailbericht.

Doelstelling

De Stichting Handicart werd in 1986 opgericht met als doelstelling om tijdelijk of permanent minder valide golfspelers in staat stellen het golfspel te blijven beoefenen.
De Stichting heeft inmiddels 5 handicarts bij onze vereniging beschikbaar gesteld. Dit dankzij de donaties, sponsoring en opbrengsten van wedstrijden.

Taken

Deze commissie beheert de buggy's van Golfclub Midden-Brabant en heeft verder de fondsenwerving en alle sponsoractiviteiten van deze club onder haar verantwoordelijkheid.
Zij kan zich voor ondersteuning wenden tot de Regioconsul van de Stichting Handicart maar opereert geheel zelfstandig.
De kosten per Handicart bedragen op jaarbasis € 1.500,-- (afschrijving, verzekering, onderhoud, reparaties etc.).

De Stichting rekent erop (doch dit is geen verplichting) en de club verbindt zich om ernaar te streven dat genoemd bedrag wordt bijeengebracht middels donaties, gebruikersvergoedingen, opbrengst Handicart clubwedstrijd, schenkingen, etc.

Lid worden