Welkom op het leden gedeelte.
Ga naar de baanwebsite »

Marshalcommissie

Samenstelling: zie Bestuur en Commissies    

 ← Stuur de Marshalcommissie een mailbericht.

Doelstellingen

  • Het golfspel op de 18 holes en 9 holes banen veilig, plezierig en vlot te laten verlopen en de kwaliteit van de baan en oefenfaciliteiten in stand te houden.
  • De contole op het toepassen van de Regeling Speelrecht en Speelrechtreglement door alle spelers.

Te bereiken door gekwalificeerde Marshals die tot taak hebben om

  • een goed gastheer te zijn voor een ieder die zich op de golfaccomodatie bevindt,
  • de doorstroming in de baan te bevorderen,
  • een sportief en correct gedrag van de spelers te stimuleren,
  • toe te zien dat de etiquetteregels worden nageleefd en de golfbaan niet onnodig wordt beschadigd.

Referentie

De verantwoordelijkheden van de Marshalcommissie en werkzaamheden, bevoegdheden en gedragscode van de marshals zijn vastgelegd in het Marshalprotocol. Uitgangspunt hierbij is dat gestreefd wordt naar een goede en een sportieve communicatie tussen spelers en marshals, wat niet uitsluit dat bij ernstige en/of herhaaldelijke overtredingen passende maatregelen  worden genomen.

Lid worden