Welkom op het leden gedeelte.
Ga naar de baanwebsite »

Regel & Handicapcommissie

Samenstelling: zie Bestuur en Commissies   

 ← Stuur de regel- en Handicapcommissie een mailbericht

De leden van de commissie werven geschikte commissieleden vanuit de vereniging, in onderling overleg wordt vanuit de commissieleden een voorzitter gekozen. De voorzitter van de commissie bepaalt het aantal leden en benoemt de leden van deze commissie i.o.m. het bestuur.

De voorzitter is afgevaardigde in het bestuur en rapporteert aan het bestuur. De voorzitter kan ook een ander commissielid als afgevaardigde aanwijzen.
De commissie benoemt en is verantwoordelijk voor het niveau van de examinatoren voor het regelexamen.
Op geregelde tijden wordt door de commissie ver­gaderd om de activiteiten te regelen en te vervolgen welke nodig zijn om de doelstellingen te realiseren en de taken uit te voeren.

Tenminste 2 leden van de commissie dienen de cursus "Regelcommissaris" van de NGF gevolgd te hebben. Uiteraard dienen de overige leden ook voldoende kennis te hebben van de golfregels om hun taak naar behoren uit te voeren.

Doelstelling:

 1. Verzorgen van regelkennis t.b.v. de Vereniging en Baanexploitant op basis van "de Golfregels goedgekeurd door de R&A Rules limited".
  De algemene kennis van de etiquette en de golfregels dient zodanig te zijn dat de golfspelers in en buiten de baan overeenkomstig de regels en de etiquette handelen. Hierdoor worden gangbare fatsoensnormen gewaarborgd en kunnen de golfregels op een logische manier in de baan toegepast worden.

 2. Het beschikbaar hebben en onderhouden van een geschikt handicapregistratiesysteem en daarmee het registreren van de handicap van Verenigingsleden en D-leden volgens het EGA-handicapsysteem.

 3. Voor de opleiding tot geoefend golfer dient het 9 stappenplan van de NGF als basis.

 4. Met de Baancommissie toezien op de juiste toepassing van de regels in de layout van de baan.

Werkwijze:

Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken heeft de Regel- en Handicapcommissie de volgende werkwijzen:

 1. Verzorging van regelkennis

 2. Handicapregistratie

 3. Mentorschap

 4. Opleidingen en examens

 5. Regels en baan-layout
Lid worden