Welkom op het leden gedeelte.
Ga naar de baanwebsite »

De Handicapregistratie omvat:

  • Toepassen van het “EGA Handicap Systeem”.
  • Vaststellen en bekend maken van de voor de leden geldende regels en regelingen betreffende het verkrijgen, verhogen en verlagen van handicaps.
  • Administreren van handicaps voor leden en registratieleden.
  • Vaststellen of er sprake is van qualifying condities samen met de greenkeeper.
  • Publiceren van handicaps en handicap wijzigingen van de leden en registratieleden.
  • Aan het eind van elk kalenderjaar de EGA handicap van alle leden onderwerpen aan de Jaarlijkse Herziening.
  • Er voor zorgen dat alle leden een correct NGF-pasje hebben.
  • Leden informeren hoe ze een EGA-handicap kunnen behalen.
  • Registreren van de Home Course van iedere speler.
  • Leden op de hoogte houden van de veranderingen in het handicap systeem.

Van beginnend golfer tot EGA-handicap

Een volledige beschrijving kunt u vinden in het NGF 9 stappenplan.

Er zijn 3 groepen spelers, te weten:
      A. Beginnende golfers zonder baanpermissie
      B. Club-handicappers, Hcp 55
      C. EGA-handicappers, Hcp van 0 t/m 54

                                                          Handicaptabel

Handicap-
categorie
Exact EGA 
Handicap
 
Verhoging  Verlaging  Bufferzone (Stbf 
punten) 18 holes
 
Bufferzone (Stbf 
punten) 9 holes
 
 1  0 t/m 4,4 0,1 0,1 35 t/m 36  n.v.t.
 2 4,5 t/m 11,4 0,1 0,2 34 t/m 36  35 t/m 36
 3 11,5 t/m 18,4 0,1 0,3 33 t/m 36  35 t/m 36
 4 18,5 t/m 26,4  0,1 0,4 32 t/m 36  34 t/m 36
5 26,5 t/m 36    0,1 0,5 31 t/m 36  33 t/m 36
6 37 t/m 54
n.v.t. 1 n.v.t.  n.v.t

 

 

 

 

 

 

 

 


Van beginnend golfer naar handicap 54

Als startende golfer begin je met lessen bij de golfprofessional en lopen van oefenrondes met de mentor. Zodra de golfpro je vaardig genoeg vindt, krijg je Baanpermissie. De golfregels leer je via de regellessen op de club, de golfpro, de mentor en zelfstudie. Voor of na het halen van je Baanpermissie kun je het golfregelexamen doen op de club. Deze heb je nodig voordat je je handicap 54 kan halen.

Na het golfregelexamen en de Baanpermissie kun je bij de golfbaan geregistreerde qualifying kaart spelen. Ga je uit van handicap 55 dan moet je 19 punten of meer halen bij een ronde over 9 holes. Ga je uit van hcp 54 dan 18 punten over 9 holes. Na deze ronde krijg je een handicap van 54 of lager en tevens een NGF-pas met EGA-handicap. Als je vervolgens meer qualifying kaarten speelt, kan je je hcp verlagen.

Van handicap 54 naar handicap 36

Voor verbetering (= verlaging) van je handicap tellen alleen de gespeelde rondes mee, die gespeeld zijn onder qualifying condities met een daartoe voor de aanvang van de ronde geregistreerde kaart. Het nummer van de Q-kaart wordt uitgegeven door E-golf4U en deze moet op de Q-kaart worden genoteerd. De marker moet iemand zijn die minimaal hcp 54 heeft. Het heeft de voorkeur  dat de mentor als marker meeloopt dan wel dat de marker een actieve hcp van minimaal 36 bezit. Deze Q-kaart moet diezelfde dag na beëindiging van de ronde ingevoerd worden via de golfzuil. Hierna deponeer je deze Q-kaart alsnog in de brievenbus van de Handicapcommissie onder het publicatiebord. De nieuwe handicap wordt meteen verwerkt. Tevens kun je meedoen met qualifying wedstrijden om je handicap te verlagen.

Voorbeeld:
Stel dat de score 40 Stableford-punten is, dan krijgt je een exact handicap van 54 minus het verschil tussen 40 en 36 (=4) 50. Uitgaande van deze handicap gaat je trachten je handicap verder te verbeteren door Q-kaarten te spelen. Voor elk Stableford-punt boven de 36 gaat je handicap met 1 punt omlaag tot je Hcp 37 bereikt heeft. Indien je 9 holes speelt, moet je 18 stableford punten optellen bij de score over 9 holes. Het is niet mogelijk te stijgen in handicap (in geval van een slechte score).

De EGA Handicap van 4.5 t/m 36.0

Je kunt je handicap verder verbeteren door het spelen van Q-kaarten of deel te nemen aan wedstrijden (onder qualifying condities). Voor het spelen van een Q-kaart moet men zich vooraf inschrijven. Het is ten strengste verboden om achteraf een Q-kaart in te vullen (bijv. als men een goede kaart heeft gespeeld tijdens een vriendschappelijke ronde). Spelen onder druk (met Q-kaart) is moeilijker dan spelen zonder druk.
Als je meer dan 36 punten behaalt, wordt de nieuwe handicap verlaagd zoals aangegeven in de  handicaptabel.

Voorbeeld:
Speler met EGA Exact Hcp van 33.0 (Categorie 5) maakt score van 39 Stableford punten. Hcp wordt verlaagd met 3 x 0.5 = 1.5. Nieuwe Hcp wordt 31.5. Indien je minder dan 36 Stablefordpunten behaalt maar een aantal punten behaalt dat overeenkomt met de bufferzone behorende bij je handicap, wijzigt je handicap niet (zie tabel). Is het aantal punten lager dan de geldende bufferzone dan gaat je handicap omhoog.

Voorbeeld:
Speler met EGA Exact Hcp 22.5 (Categorie 4) maakt een score van 29 Stableford punten. Deze ligt onder de van toepassing zijnde bufferzone.
Er volgt een verhoging van de handicap met 0.1 punt.
Als de grens naar een lagere Handicap Categorie wordt overschreden, geldt eerst de factor uit de hogere categorie tot de grens is overschreden en vervolgens de factor uit de lagere categorie.

Voorbeeld:
Speler met Hcp 19.1 maakt score van 42 Stableford punten.
19.1 - (2 x 0.4) = 19.1 - 0.8 = 18.3 (grens van 18.5 overschreden)
18.3 - (4 x 0.3) = 18.3 - 1.2 = 17.1 wordt nieuwe EGA Exact Hcp.

De EGA Exact handicap is het getal dat de potentiële speelsterkte van een speler aangeeft op een baan met een standaard moeilijkheidsgraad (Slope Rating 113). De EGA Exact handicap wordt gebruikt als basis voor de berekening van de EGA Playing handicap. De EGA Playing handicap is het aantal slagen dat je meekrijgt over 18 holes. Deze is af te lezen op de tabel die op het publicatiebord hangt.
EGA Playing Hcp. = EGA Exact Hcp. x (Slope Rating : 113) + (Course Rating - Par). Slope Rating en Course Rating worden bepaald door de NGF.

EGA Handicap van 4.4 of lager
Deze spelers mogen geen Q-kaart spelen over 9 holes. Zij kunnen hun handicap alleen verlagen of verhogen over 18 holes.

Jaarlijkse herziening

Aan het eind van elk golfjaar zal de handicap commissie de Jaarlijkse Herziening uitvoeren naar de richtlijnen van de NGF. Dit gebeurt alleen voor spelers met 4 of meer ingeleverde Q-kaarten.
De basis van het EGA Handicap Systeem is de veronderstelling dat elke speler zal proberen om de beste score te maken op elke hole in elke ronde die hij speelt en dat hij zoveel mogelijk Qualifying Scores per jaar zal inleveren, maar niet minder dan vier (4).
Het HCP-registratiesysteem kan op basis hiervan een statistische analyse maken die aanleiding kan geven tot een Hcp-herziening. De door het systeem voorgestelde mogelijke Hcp-herzieningen worden door de R+Hcie per individu beoordeeld en vastgesteld.

 

top

Lid worden