Welkom op het leden gedeelte.
Ga naar de baanwebsite »

Begeleiding en wegwijs maken

Als een nieuw lid zich definitief aanmeldt dan verstrekt de receptie dat lid een welkomstpakket en mondelinge informatie.
Er zijn pakketten voor nieuwe volwassen leden met een golfhandicap, voor leden die nog niet beschikken over een handicap en voor jeugdleden.
Het nieuwe lid beschikt op deze manier over informatie waarmee hij/zij zich snel thuis voelt en ook de weg weet te vinden.
In het pakket wordt het nieuwe lid onder meer uitgelegd wat de mentor voor hem of haar kan betekenen en op welke wijze de mentor wordt toegewezen.
Voor een nieuw volwassen lid is een mentor verplicht en wordt deze binnen enkele dagen toegewezen.
De receptie zet de aanmelding van de kandidaat door naar de Regel- en Handicap (R&H) Commissie. Deze wijst een mentor toe en voegt de kandidaat bij de mentor op digitale mentorenlijst. Deze lijst is toegankelijk voor alle leden. Zodra de begeleiding is beëindigd meldt de mentor de kandidaat af bij de R&H commissie zodat de kandidaat van de lijst kan worden afgevoerd.

Waar bestaat de begeleiding van een mentor uit?

  1. Nieuw lid met handicap: Voor de het nieuwe lid met een handicap bestaat het mentorprogramma minimaal uit een welkomstgesprek en een ronde van 9 holes met de mentor. Centraal staat het snel wegwijs maken in alle aspecten van onze baan en de vereniging en het volledig doornemen van de etiquette. In het bijzonder de wijze waarop we bij Midden Brabant omgaan met doorstroming, veiligheid en respect voor de baan.
  2. Golfers die nog geen handicap hebben worden op basis van stap 1 en 2 van het 9-stappen plan van de NGF begeleid door een van onze pro’s en een mentor.
  3. Jeugdleden worden doorgaans begeleid door de Jeugd Commissie op basis van het 5-stappenplan van de NGF.

Welke onderwerpen zullen vaak aan de orde komen?

  • Gebruik van voorzieningen zoals parkeerplaats, kleedruimtes en oefenfaciliteiten.
  • De baan, de brasserie, pro’s, receptie, prikbord, inloggen, scorecard verwerking, website en inschrijven voor wedstrijden, bestuur en commissies.
  • Maar ook local rules, de kijk van onze club op veiligheid, etiquette en doorstroming.
  • En natuurlijk voor de beginnende speler het 9-stappenplan of het 5-stappenplan.

Voor stappenplannen verwijzen we naar de site van de Golf Academy, de brochure ‘Welkom in golf’ en de boekjes voor stap 1 en 2.
De mentor begeleidt de kandidaat zonder handicap tot en met Stap 2 (Zie Golfacademie/Les(pakketten). Alle betrokkenen - receptie, exploitant, secretariaat, R&H, mentor en speler - hebben in dit proces een rol. Dit is vastgelegd in het Protocol beginnende golfers stap 1 en 2).
Alle beginnende golfers ontvangen via de pro of mentor het lesboek ‘Golfregels voor startende golfers’.
De mentor beschikt ook over dit boek en zal het gebruiken om samen met de kandidaat eventuele regelvragen die tijdens de introductie aan de orde komen te bespreken.
Het boek is ook bedoeld om samen met de kandidaat vast te stellen of de kennis over veiligheid, etiquette en doorstroming voldoende aanwezig is als de kandidaat in aanmerking wil komen voor baanpermissie.
Deze onderwerpen staan beschreven in de hoofdstukken 1 en 2 van het lesboek.

top

Lid worden