Welkom op het leden gedeelte.
Ga naar de baanwebsite »

GCMB houdt uw hcp bij

Wilt u (nog) geen gebruik maken van de faciliteiten die horen bij het lidmaatschap van een golfclub?
Golfclub Midden­-Brabant biedt u dan de mogelijkheid zich in te schrijven als registratielid.

Wat houdt het in?

Wanneer u GCMB als uw “home course” heeft gekozen, worden de handicapregistratie van uw qualifying kaarten en het NGF­lidmaatschap voor u door ons verzorgd.
U krijgt een code waarmee u uw qualifying score kunt invoeren op de registratiezuil in ons clubhuis of thuis via onze website. De qualifying kaart zelf levert u in (kastje R&HCie in de hal van het clubhuis) of stuurt u op aan GCMB t.a.v. “R&HCie – Registratieleden”.
Aan het registratie­lidmaatschap kunt u geen speelrechten ontlenen en ook niet meedoen aan activiteiten en/of wedstrijden van onze vereniging.
Indien u dat wel wilt kunt u een ander lidmaatschap aangaan. De mogelijkheden hiervoor vindt u op onze website (zie Lid worden).

Wat kost het?

Aan de registratie zijn kosten verbonden, momenteel is dat € 38,50 incl. het NGF lidmaatschap voor een vol jaar (respectievelijk 29.50,­ 23,­ of 18 euro per 3, 2 of 1 kwartalen bij tussentijdse aanmelding).
Als NGF lid bent u WA verzekerd tijdens het golfen en ontvangt u het blad Golfjournaal.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Het jaarlidmaatschap gaat u aan voor het geldende jaartarief.
U registreert zich bij de receptie d.m.v. het aanmeldingsformulier voor registratielid, te verkrijgen bij de receptie of aan te vragen bij het secretariaat (secretariaat@golfclubmiddenbrabant.nl) en betaalt de eerste maal in overleg met de receptie.
Het registratielidmaatschap wordt actief na betaling.

Bij uw inschrijving dient u uw identiteitsbewijs en, voor zover van toepassing, uw huidige NGF­pas (baanpermissie­ of HCP­pas) en stamkaart van uw vorige club te overleggen.
Indien u nog geen baanpermissie of handicap hebt, maar wel een NGF lidmaatschap wenst, dan kan dat ook.
U kunt bij de pro’s van GCMB verder uw baanpermissie en vervolgens HCP­54 halen.
Hoe dat gaat leest u bij handicapregistratie.

Bij tussentijdse adreswijzigingen dit s.v.p. aan de receptie doorgeven of mailen aan secretariaat@golfclubmiddenbrabant.nl of opsturen aan Golfclub Midden­-Brabant, Dunsedijk 1, 5085 ND Esbeek.

Opzeggingen dient u uiterlijk 1 november aan de receptie door te geven. Indien u niet opzegt, ontvangt u in december automatisch een factuur voor het volgende jaar.

Lid worden