Welkom op het leden gedeelte.
Ga naar de baanwebsite »

Basis regels

Op alle wedstrijden is het wedstrijdreglement van toepassing.
Deelnemers aan een door de wedstrijdcommissie of een van haar subcommissies georganiseerde wedstrijd hebben gedurende de wedstrijd voorrang op niet-deelnemers. Deze regel geldt ook als op meerdere tees wordt gestart.
De teesluiting wordt op het informatiebord bij het clubhuis aangegeven. De teesluiting begint minimaal 15 minuten vóór de start van een wedstrijd.
Deelnemers aan een wedstrijd dienen te starten op de tijd die op hun scorekaart is vermeld. Alle andere vermeldingen met betrekking tot het tijdstip van starten zijn niet van toepassing.

Spelvormen

Hieronder worden de meest gebruikte spelvormen in het kort uitgelegd. Voor meer spelvormen klik hier.

American Strokeplay
Om het tempo te garanderen wordt per hole een maximale score van dubbel-par + 1 genoteerd.

Amerikaantje
Dit is een matchplaywedstrijd voor 3 spelers waarbij per hole 6 punten verdeeld worden. De winnaar krijgt 4 punten, de tweede 2 punten en de verliezer 0 punten. Bij gelijke scores worden de punten gedeeld.

Eclectic
Wedstrijd waarbij de speler de beste 9 holes, volgens een door de wedstrijdleiding bepaald schema, mag tellen voor zijn eindscore.

4 BBB
Hierbij spelen 2 spelers samen die ieder hun eigen bal spelen. Per hole noteren zij de beste score. Ook hierbij kan zowel strokeplay, matchplay, als stableford gespeeld worden.

Foursome
Hierbij spelen 2 spelers samen. Zij spelen met één bal en slaan om beurten. Vooraf bepalen zij wie van hen afslaat op de oneven en de even holes. De wedstrijd kan zowel in strokeplay- als in stablefordvorm gespeeld worden.

Greensome
Ook hierbij spelen 2 spelers samen. Beide spelers slaan op elke hole af en bepalen daarna met welke bal zij de hole uitspelen. De speler wiens bal niet is gekozen slaat de 2e slag, vervolgens spelen de spelers om beurten.

Chapman greensome
Als greensome, maar de spelers spelen beiden als tweede slag de bal van de medespeler. Vervolgens bepalen zij met welke bal zij verder de hole uitspelen

Matchplay
In matchplay wordt tegen één tegenstander gespeeld om elke hole. De telling verloopt als volgt: zoveel holes up, gelijk (all square) en zoveel holes te spelen. Men heeft de partij gewonnen als men leidt met een aantal holes groter dan het nog te spelen aantal holes. Bij een gelijke stand na 18 holes wordt de wedstrijd vervolgd op hole 1.(behalve in de NGF competitie) De wedstrijd wordt gewonnen door de speler die de eerste hole wint.(sudden death).

Strokeplay
In strokeplay worden alle slagen geteld. De winnaar is degene die de ronde in het minste aantal slagen voltooit.

Stableford
De speler krijgt afhankelijk van zijn playing handicap op een aantal holes -in volgorde van de stroke-index- een aantal handicapslagen.

Texas scramble
Wedstrijd waarin 3 of 4 spelers een team vormen. Alle spelers slaan af. De beste balpositie wordt bepaald. Vanaf deze plaats slaan de spelers, behalve de eigenaar van de gekozen bal, hun tweede bal. Enzovoort tot in de hole. Er zijn diverse varianten.

Vlaggenwedstrijd
Nadat een speler zijn maximale aantal slagen (Par + Playing handicap) heeft verbruikt plaatst hij zijn vlag op de plaats waar zijn bal ligt. De speler, wiens vlag het verst staat, is de winnaar.

Vossenjacht – Tegen par
Een vossenjacht is een wedstrijd waarbij men speelt tegen de score van de vos resp. tegen de baan. De vos speelt voorop in de wedstrijd en deze noteert op een briefje, dat aan de vlag bevestigd wordt, op elke hole zijn netto score. De deelnemers vergelijken hun nettoscore met die van de vos resp. de baan. Zij noteren een + bij een betere score, een 0 bij een gelijke score en een – bij een mindere score. Na afloop bepalen zij het netto resultaat.

top

Lid worden