Welkom op het leden gedeelte.
Ga naar de baanwebsite »

Opleiding, regelkennis en examens

Onze opleidingen zijn gebaseerd op het 9-stappenplan van de NGF. In Stap 1 en 2 is ook de regelkennis opgenomen. Deze regelkennis is belangrijk om veilig te kunnen golfen, deze sport naar behoren te kunnen uitoefenen en op een correcte manier mee te kunnen doen aan wedstrijden. Minstens zo belangrijk is dat naarmate de kennis van de regels beter worden beheerst het spel interessanter wordt. Aan de afronding van Stap 1 is een Baanpermissie verbonden en aan de afronding van Stap 2 de Toekenning voor Handicap 54. Een van de voorwaarden voor de afronding van beide stappen is dat de kandidaat beschikt over voldoende regelkennis. 

Lees meer over het 9 stappenplan


Voordat aan het einde van Stap 1 wordt overgegaan tot het verlenen van Baanpermissie zal door de pro en de mentor worden vastgesteld of de kandidaat de kennis over Etiquette, Veiligheid en Doorstroming in voldoende mate beheerst.
Aan de afronding van Stap 2 is een regelexamen verbonden dat wordt afgenomen door de Regel- en Handicap Commissie.


1.) Voorbereiding

Bij inschrijving als lid heeft de deelnemer het lesboek 'Golfregels voor Startende Golfers' ontvangen. De lesstof van de eerste twee hoofdstukken is gericht op Stap 1. De bestudering van het volledige boek geeft een prima voorbereiding op het regelexamen.
Bij de eerste twee stappen wordt de kandidaat voor het theoretische deel begeleid door de pro en de mentor.
Als laatste stap bij deze theoretische begeleiding biedt de vereniging een praktijkles aan. Voor deze regelles is op de par-3 baan een lesparcours uitgezet. in deze les van 90 minuten worden de meest voorkomende examenvragen op praktische manier behandeld en is er ruimte om nog prangende vragen te behandelen.


2.) Lessen, examens, kosten en aanmeldingen

De praktijklessen en het examen worden gegeven, resp. afgenomen door de Regel- en Handicap Commissie in het clubhuis.

Kosten:
De praktijkles is gratis.

De examengelden zijn:

 • leden €10,-
 • niet-leden €65,- (inclusief kosten 1e jaar Registratielidmaatschap en lesboek (± €40)

Herexamens:

 • leden €5,-
 • niet-leden €30,-

3.) Planning + inschrijven: lessen en examens

Hieronder ziet u een planning van de praktijklessen en examens regelkennis en kunt u zich ook voor beide inschrijven.

3.1 Praktijklessen regelkennis

De volgende data voor praktijklessen staan gepland in 2020:

Planning praktijklessen regelkennis kleine baan (duur 1.5 uur)
 • Za. 18 januari 9 uur (duur: 1 uur, zie ook planning examens)
 • Za. 14 maart 10 uur
 • Za. 18 april 10 uur
 • Za. 9 mei 10 uur
 • Za. 20 juni 10 uur
 • Za. 22 augustus 10 uur
 • Za. 19 september 10 uur
 • Za. 17 oktober 10 uur
 • Za. 14 november 10 uur


U kunt zich hierop inschrijven met behulp van onderstaande digitale inschrijflijst.
Let op: U ontvangt geen bevestiging na inschrijven. U kunt hieronder bij 'overzicht inschrijvingingen praktijkles regelkennis' kijken of u staat ingeschreven.

Inschrijven praktijkles regelkennis (uitschrijven: melden aan regel-handicap@golfclubmiddenbrabant.nl)


3.2 Examens regelkennis

De volgende data voor examens regelkennis staan gepland in 2020:

Planning examens regelkennis (duur 1 uur)
 • Za. 18 januari (direct na praktijkles)
 • Za. 21 maart
 • Za. 25 april
 • Za. 16 mei
 • Za. 27 juni
 • Za. 29 augustus
 • Za. 26 september
 • Za. 24 oktober
 • Za. 21 november


U kunt zich inschrijven voor het examen met behulp van onderstaande digitale inschrijflijst.
Let op: U ontvangt geen bevestiging na inschrijven. U kunt hieronder bij 'overzicht inschrijvingingen examens' kijken of u staat ingeschreven.

Inschrijven examen (uitschrijven: melden aan regel-handicap@golfclubmiddenbrabant.nl)

 

Lid worden