Welkom op het leden gedeelte.
Ga naar de baanwebsite »

Verschillen in Regels tussen Matchplay en Strokeplay

 

MATCHPLAY

 

STROKEPLAY

Oefenen  op de wedstrijdbaan voorafgaand aan de wedstrijd: MAG! (R 7.1a)

 

Oefenen  op de wedstrijdbaan voorafgaand aan de wedstrijd: MAG NIET! (R 7.1b)

Je speelt tegen een andere spéler.

 

Je speelt tegen jezélf, oftewel tegen de baan.

Per Matchplaywedstrijd speel je minstens 10 holes, daar het verschil groter moet zijn dan het nog te spelen aantal holes, om de winnaar te bepalen. Zijn er nl. 10 holes gespeeld, en je staat al 9-up, dan is de winnaar al bepaald. Er zijn immers nog maar 8 holes te gaan. Je noteert nu: 9 / 8 d.w.z. 9 up met nog 8 holes te gaan.

 

Per Strokeplaywedstrijd speel je het aantal vooraf afgesproken holes uit. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de Qualifying rondes.

 

UITHOLEN is NIET altijd VERPLICHT (R 2.4)
Je mag:
- de laatste ‘putt geven’ d.i. de putt die wel niet meer gemist zal worden (natuurlijk wel 1 slag bijtellen!)
- de ‘hole geven’ als je inziet, dat het verschil in slagen al erg groot is en dit niet meer is in te halen. De speler is zelf vrij om het moment van ‘geven’ wel/niet te bepalen.

 

UITHOLEN is VERPLICHT (R 3.2)

Strokeplayregels zijn tevens van toepassing op Stablefordrondes. Echter, bij Stablefordrondes behoeft alleen uitgeholed te worden als nog Stablefordpunten gehaald kunnen worden.

 

Afwijkende spelregels bij twijfel (R 2.5):
Als er twijfel/ verschil van mening is hoe te handelen, dient overeenstemming bereikt te worden vóórdat wordt afgeslagen op de volgende hole -eventueel i.o.m. referee-.

 

Bij twijfel/ verschil van mening gaat de regel van de 2e bal-procedure in werking m.a.w. je slaat een tweede bal vanaf de plaats waar de twijfel is ontstaan. (R 2.5)

Algemene straf is: Verlies van de hole als tegen de Regels is gehandeld.

 

Algemene straf is: 2 Strafslagen als tegen de Regels is gehandeld.

Voor de beurt spelen (R 10.1c):
De tegenstander mag eisen, dat de slag opnieuw wordt gedaan. Hij zal dit eisen, als je een goede slag hebt gedaan, maar niet als je bijv. de bal Out of Bounds hebt geslagen.

 

Voor de beurt spelen (R 10.2c):
Bal spelen zoals hij ligt (zonder straf).

Buiten de teeingground of van een verkeerde teeingground afslaan (R 11.4a/ 11.5):
De tegenstander mag eisen, dat de slag opnieuw wordt gedaan. Voorbeeld, idem als bij ‘Voor de beurt spelen’.

 

Buiten de teeingground of van een verkeerde teeingground afslaan (R 11.4b):
2 strafslagen en opnieuw afslaan (de verkeerde slag zélf telt niet mee).

Bewegen van de bal van de tegenstander (R 18.3b):
In andere gevallen dan bij zoeken-naar-bal mag de bal niet worden aangeraakt of bewogen door de tegenstander, etc.: 1 strafslag! Uitzondering bij: meten (R 10.4) / spelen van verkeerde bal (R 15.2).

 

Bewegen van de bal van de mede-competitor
(R 18.4):
Geen straf en de bal terugplaatsen. Uitzondering: Verkeerde bal gespeeld betekent 2 strafslagen. (R 15.3).

Bal gestopt door tegenstander (R 19.3):
Per ongeluk? Dan mag gekozen worden: Bal spelen zoals hij ligt óf opnieuw laatste slag doen (voordat de ander heeft geslagen!).

(Opzettelijk betekent: Verlies van de hole)

 

Bal gestopt door medecompetitor (R 19.4):
Is hetzelfde als bij Outside Agency d.w.z. geen straf en de bal spelen zoals hij ligt.

(Opzettelijk betekent: 2 strafslagen)

Bal op de green tegen een andere bal (R 19.5):
Raakt de bal op de green bij het putten een andere bal in spel, dan volgt er geen straf en wordt de bal gespeeld zoals hij ligt.

 

Bal op de green tegen een andere bal (R 19.5):
Indien beide ballen vóór het putten op de green lagen, krijgt de speler 2 strafslagen (bal spelen zoals hij ligt).

Gespeeld van de verkeerde plaats (R 20.7a):
Als de speler de bal slaat die op de verkeerde plaats is gedropt of geplaatst, verliest hij de hole.

 

Is gespeeld met verkeerd gedropte of geplaatste bal met bewogen/niet-teruggeplaatste bal dan een tweede bal spelen + 2 strafslagen.

Bal hindert of helpt een andere bal (R 22):
Je mag de bal opnemen als je denkt dat de bal het spel zou helpen of je laat de ander zijn/haar bal oppakken bij hinder of hulp. Bal terugplaatsen.

 

Bal hindert of helpt andere bal (R 22):
Je mag ook eerst de bal spelen i.p.v. op te nemen (dus voordat de medecompetitor speelt).

Melden opgelopen strafslag/-en (R 9.2):
Heb je een straf opgelopen, dan dient dit z.s.m. kenbaar gemaakt te worden aan de tegenstander, tenzij het duidelijk is en waargenomen is door de tegenstander. Bij onjuiste inlichting dient de fout hersteld te worden vóórdat de tegenstander de volgende slag doet. Anders: Verlies van de hole.

 

Melden opgelopen strafslag/-en (R 9.3):
Je behoort de opgelopen straf zo spoedig als praktisch mogelijk is, aan je marker mee te delen.

 Bron: Nobra                                                                                                                                                    top

Lid worden