Welkom op het leden gedeelte.
Ga naar de baanwebsite »

Aangepaste Regels 2016 en veranderingen EGA Handicapsysteem

In het nieuwe regelboekje staan op pagina 10 t/m 12 de aangepaste regels.
Hieronder de belangrijkste voor "in de baan".

 • Regel 6-6d “verkeerde score voor een hole” (nieuw)

U bent verantwoordelijk voor de op uw scorekaart genoteerde score. Als u een te lage score op een hole heeft genoteerd op uw ingeleverde kaart dan wordt u gediskwalificeerd.
Op die regel is nu een uitzondering:
Indien blijkt dat het noteren van die te lage score voortkomt uit het niet noteren van strafslagen waarvan u voordat u de kaart inleverde niet wist dat u ze gemaakt had, dan wordt u niet gediskwalificeerd maar krijgt u de straf die bij de overtreding van de betreffende regel hoort plus twee strafslagen. U kunt bijvoorbeeld gedacht hebben dat u uw bal gewoon speelde terwijl u in feite vanuit een droge waterhindernis op hole 18 speelde en daarbij uw club groundde; dit kwam pas ter sprake in het clubhuis nadat de kaarten waren ingeleverd.

 • Regel 14-1b De stok verankeren (nieuw)

U mag uw stok niet meer verankeren, ‘rechtstreeks’ of met een ‘ankerpunt’.
Deze regel is speciaal bedoeld voor het gebruik van de lange(re) putters.
In de voetnoot (van deze regel) staan 2 voorbeelden die deze regel verduidelijken.

 • Regel 14-3 Kunstmatige hulpmiddelen, en ongebruikelijke uitrusting; afwijkend gebruik van uitrusting

Deze regel is een paar punten gewijzigd om meer richting te geven aan het bepalen of er een overtreding is t.o.v. de regel. De straf is teruggebracht van diskwalificatie naar verlies van de hole (matchplay) of 2 strafslagen (strokeplay). Deze regel is veel in de aandacht vanwege elektronische hulpmiddelen die ons informatie geven vóór het spelen van de bal. Zie hiervoor ook onze nieuwe local rule op de nieuwe scorekaarten.

 • Regel 18-2. Stilliggende bal bewogen door speler, partner, caddy of uitrusting

Regel 18-2b (bal beweegt na adresseren) is teruggetrokken. Dus wanneer de bal verrolt door een outside agency (18-1) moet u de bal terugplaatsen en u krijgt geen straf.
Maar…. Er staat dus nog wel in 18-2 dat wanneer u de veroorzaker bent van het bewegen, dat u moet terugplaatsen en 1 strafslag krijgt; op een 7-tal uitzonderingen na. Die moet u echt eens doorlezen op pagina 89 van het regelboekje.

 • Verder zijn regel 25-2 (bal ingebed) en 26-2 (Bal gespeeld uit waterhindernis) duidelijk beschreven en geordend (geen wijziging voor spelers).

Veranderingen EGA Handicap Systeem 2016:

 • Voortaan is de officiële EGA handicap 54 en lager. De clubhandicap (37 – 54) is afgeschaft. Hierdoor kunnen meer spelers aan wedstrijden meedoen.
 • De benamingen ‘actief’ en ‘inactief’ verdwijnen. Ook is er geen sterretje meer op de NGF-pas. Iedereen kan dus aan wedstrijden meedoen, ongeacht het aantal ingeleverde kaarten.
 • Een 9-holes Qualifying Score is voortaan ook mogelijk voor handicap tussen 4.5 en 11.4.
  De lage handicappers met beperkte tijd krijgen hierdoor de mogelijkheid om meer Qualifying Scores in te leveren.
 • Voor de Jaarlijkse Herziening zal een nieuwe formule ervoor zorgen dat er minder snel een herziening (omhoog of omlaag) van je handicap zal plaatsvinden. Omdat de oude formule te veel veranderingen gaf is de Jaarlijkse Herziening van 2015 niet uitgevoerd. Eind 2016 zal de nieuwe formule voor het eerst toegepast worden.
 • De CBA (Computer Buffer Adjustment) is een rekenmethode die rekening houdt met afwijkende weers- en baanomstandigheden tijdens wedstrijden. De CBA zal blijven, maar de nieuwe formule zal ervoor zorgen dat de CBA vaker nul zal zijn.
 • Het is voortaan mogelijk een EGA Handicap te behalen op een Par-3 baan van minimaal 1375 meter over 18 holes. Helaas is dit voor golfbaan Midden-Brabant niet mogelijk omdat onze Par-3 baan te kort is.
Lid worden